ALT web design ALT web designPhotoshop Tutorials

Tekstura MEDA

Filed under: Textures  |  Tags: , , ,
1. korak
Nacrtajte oblik kojem želite dati teksturu meda i ispunite ga tamnijom žutom bojom kao npr. #F1D204.
tekstura meda - 1. korak

2. korak
Dodajte sljedeće layer-stilove:
Drop Shadow
tekstura meda - 2. korak -  Drop Shadow


Inner Shadow
tekstura meda - 2. korak -  Inner Shadow


Inner Glow
tekstura meda - 2. korak -  Inner Glow


Bevel and Emboss
tekstura meda - 2. korak -  Bevel and Emboss


Multiply
tekstura meda - 2. korak -  Multiply


tekstura meda - 2. korak

3. korak
Napravite novi layer (sloj) iznad postojećeg. Za boju prednjeg plana uzmite #F1D204, tj. istu boju s kojom ste ispunili teksturu meda.
U gradient palette namjestite ispunu na Foreground to Transparent. Preuzmite selekciju s prvog layera (Ctrl + klik na prvi layer). Na gornjem layeru povucite gradient od dna prema sredini oblika, držeći pritom tipku SHIFT kako bi linija bila ravna.
Namjestite layer mode na Color Dodge , a prozirnost (opacity) layera na 22%.
tekstura meda - 3. korak

4. korak
Po želji možete na donjem layeru alatom Burn Tool (Range: Midtones, Exposure: 20%) dodati zatamnjenja na rubovima.
Burn Tool tekstura meda - 4. korak

4. korak
Dodajte pozadinsku sliku po vlastitom izboru.
tekstura meda - 5. korak
Gotov rezultat:
tekstura meda - gotov rezultat
Primjenjena tekstura:
tekstura meda - primijenjena tekstura

Leave a Reply