ALT web design ALT web designPhotoshop Tutorials

Tekstura KOŽE

Filed under: Textures  |  Tags: , , ,
1. korak
U Photoshopu kreirajte novi dokument: File -> New (oili Ctrl+N). Ispunite ga smeđom bojom poput #9D7A51.
Tekstura kože - 1. korak

2. korak
Duplicirajte ovaj sloj (layer). Primijenite Filter -> Texture -> Texturizer. Odaberite teksturu ‘Rust Flakes‘ (Za učitavanje teksture kliknite na malu strelicu desno od pop-up menija Texture i izaberite Load Texture.
Ova textura je smještena u Photoshopovom direktoriju na vašem hard disku u kojem ste instalirali Photoshop. U ovom folderu ćete naći folder zvan Presets, a unutar Presets foldera se nalazi folder Textures. Dvostruko-kliknite na folder Textures kako biste ga otvorili i u njemu ćete vidjeti smještene sve teksture koje je Photoshop ovdje za nas instalirao. Kliknite na teksturu koja se zove ‘Rust Flakes’ kako biste ju izabrali, a zatim kliknite na gumb Load kako biste ju učitali.) i koristite ove postavke:
TexturizerTekstura kože - 2. korak

3. korak
Kako biste efekt još pojačali idite na Filter -> Render -> Lighting Effects. Koristite sljedeće postavke:
Lighting Effects Tekstura kože - 3. korak

4. korak
Duplicirajte ‘Background’ layer. Odvucite ga na vrh layer palete. Namjestite Blending Mode ovog dupliciranog layera na Overlay.
Tekstura kože - 4. korak

Primjenjena tekstura:
Tekstura kože - primjenjena tekstura
Tekstura kože - primjenjena tekstura

Leave a Reply