ALT web design ALT web designPhotoshop Tutorials

ISTRGANI RUBOVI SLIKE – besplatni photoshop tutorial

Filed under: Effects  |  Tags: , , , ,
1. korak
Otvorite Photoshop. Otvorite sliku na kojoj želite napraviti istrgane rubove.
ISTRGANI RUBOVI SLIKE 01

2. korak
Kliknite desnom tipkom miša na layer i odaberite Duplicate Layer. Izaberite prvi (background) layer i ispunite ga bijelom bojom (Edit -> Fill -> White).
Na kopiranom layeru, koristeći četverokutni alat za odabir (rectangular marquee tool), označite rub unutar slike. Napravite inverziju selekcije Select>Inverse (Shift+Ctrl+I) .
ISTRGANI RUBOVI SLIKE 02

3. korak
Pritisnite tipku Q na tastaturi kako biste ušli u Quick Mask Mode.
Izaberite Filter>Distort>Ripple (amount 150%; size Medium).
ISTRGANI RUBOVI SLIKE 03

4. korak
Ponovno pritisnite Q na tastaturi kako biste izašli iz Quick Mask Mode. Pritisnite tipku Delete. Poništite selekciju (deselect).
ISTRGANI RUBOVI SLIKE 04

Leave a Reply